مهندس منوچهر احتشامی و کمک به نیازمندان

تصویر ندارد

کمک ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی مهندس احتشامی از بروکسل بلژیک به دانش آموزان نیازمند بروجردیمهندس منوچهر احتشامی چهره ماندگار راهسازی ایران و فرزند مرحوم احتشامی اولین شهردار بروجرد برای کمک به دانش آموزان نیازمند مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بروکسل بلژیک به حساب ا…


مهندس منوچهر احتشامی و کمک به نیازمندان

تصویر ندارد

کمک ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی مهندس احتشامی از بروکسل بلژیک به دانش آموزان نیازمند بروجردیمهندس منوچهر احتشامی چهره ماندگار راهسازی ایران و فرزند مرحوم احتشامی اولین شهردار بروجرد برای کمک به دانش آموزان نیازمند مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بروکسل بلژیک به حساب ا…


مهندس منوچهر احتشامی و کمک به نیازمندان

تصویر ندارد

کمک ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی مهندس احتشامی از بروکسل بلژیک به دانش آموزان نیازمند بروجردیمهندس منوچهر احتشامی چهره ماندگار راهسازی ایران و فرزند مرحوم احتشامی اولین شهردار بروجرد برای کمک به دانش آموزان نیازمند مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بروکسل بلژیک به حساب ا…


جناب سروان حسن معظمی چهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد

تصویر ندارد

جناب سروان حسن معظمیچهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد امروز در حاشیه برگزاری مسابقه جوانان وحدت بروجرد با شهدای خوزستان اتفاقی رخ داد که بسیار جالب توجه بودهمیشه در مواقع برگزاری مسابقات ورزشی  حاشیه های جالبی رخ می دهد که سعی ام بر این بوده که&nbs…


جناب سروان حسن معظمی چهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد

تصویر ندارد

جناب سروان حسن معظمیچهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد امروز در حاشیه برگزاری مسابقه جوانان وحدت بروجرد با شهدای خوزستان اتفاقی رخ داد که بسیار جالب توجه بودهمیشه در مواقع برگزاری مسابقات ورزشی  حاشیه های جالبی رخ می دهد که سعی ام بر این بوده که&nbs…


جناب سروان حسن معظمی چهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد

تصویر ندارد

جناب سروان حسن معظمیچهره ورزشی فرهنگی هفته بروجرد امروز در حاشیه برگزاری مسابقه جوانان وحدت بروجرد با شهدای خوزستان اتفاقی رخ داد که بسیار جالب توجه بودهمیشه در مواقع برگزاری مسابقات ورزشی  حاشیه های جالبی رخ می دهد که سعی ام بر این بوده که&nbs…


گوگل یاهو!