اهدا فرش به نیازمندان

تصویر ندارد

اهدا فرش به نیازمندانساعت ۱ نیمه شب تقدیم یک تخته فرش اهدایی یک خانواده خیربه سایت فرهاد داودوندی به یک خانواده نیازمند تحت پوشش مرکز خیریه ولیعصر (عج)( افتخار می کنم هلال احمری هستم)


اهدا فرش به نیازمندان

تصویر ندارد

اهدا فرش به نیازمندانساعت ۱ نیمه شب تقدیم یک تخته فرش اهدایی یک خانواده خیربه سایت فرهاد داودوندی به یک خانواده نیازمند تحت پوشش مرکز خیریه ولیعصر (عج)( افتخار می کنم هلال احمری هستم)


دیدار با خانواده تومور مغزی

تصویر ندارد

دیدار با خانواده تومور مغزیساعت ۱۱ شب همراه با یک خیر گرامی سایت فرهاد داودوندی در حال عیادت از خانواده نیازمند و مبتلا به تومور مغزیسپاس از خیرین عزیز…


دیدار با خانواده تومور مغزی

تصویر ندارد

دیدار با خانواده تومور مغزیساعت ۱۱ شب همراه با یک خیر گرامی سایت فرهاد داودوندی در حال عیادت از خانواده نیازمند و مبتلا به تومور مغزیسپاس از خیرین عزیز…


اینها چه ربطی به گران شدن دلار دارد؟

تصویر ندارد

اینها چه ربطی به گران شدن دلار دارد؟به قلم: فرهاد داودوندی:۱ – بست دنده موتور سه چرخ یک خانواده بسیار نیازمند تحت پوشش خیرین سایت فرهاد داودوندی شل شده، شخصی فرموده: موتور باید کاملا تعمیر شود با هزینه ۸۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی!!! خد…


اینها چه ربطی به گران شدن دلار دارد؟

تصویر ندارد

اینها چه ربطی به گران شدن دلار دارد؟به قلم: فرهاد داودوندی:۱ – بست دنده موتور سه چرخ یک خانواده بسیار نیازمند تحت پوشش خیرین سایت فرهاد داودوندی شل شده، شخصی فرموده: موتور باید کاملا تعمیر شود با هزینه ۸۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی!!! خد…