کمک به دانش آموزان نیازمند

تصویر ندارد

کمک به دانش آموزان نیازمند۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای  سهیم شدن درخرید البسه و نوشت افزار اهدایی خیرین سایت فرهاد داودوندی را برای دانش آموزان نیازمندبه موسسه خیریه ولیعصر اهدا کردم( افتخار می کنم هلال احمری هستم)


کمک به دانش آموزان نیازمند

تصویر ندارد

کمک به دانش آموزان نیازمند۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای  سهیم شدن درخرید البسه و نوشت افزار اهدایی خیرین سایت فرهاد داودوندی را برای دانش آموزان نیازمندبه موسسه خیریه ولیعصر اهدا کردم( افتخار می کنم هلال احمری هستم)


کمک به دانش آموزان نیازمند

تصویر ندارد

کمک به دانش آموزان نیازمند۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای  سهیم شدن درخرید البسه و نوشت افزار اهدایی خیرین سایت فرهاد داودوندی را برای دانش آموزان نیازمندبه موسسه خیریه ولیعصر اهدا کردم( افتخار می کنم هلال احمری هستم)


هیات انجمن های ورزشی بروجرد

تصویر ندارد

هیات انجمن های ورزشی بروجردطی احکام جداگانه ای از سوی آقای مهدی گودرزی رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد آقایان عادل گودرزی.،محسن محمودی و خانم ها سحر چگنی،و شبنم غفوری روزبهانی به ترتیب بعنوان رئیس و نائب رئیس کمیته های طناب کشی. و فوت…


هیات انجمن های ورزشی بروجرد

تصویر ندارد

هیات انجمن های ورزشی بروجردطی احکام جداگانه ای از سوی آقای مهدی گودرزی رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد آقایان عادل گودرزی.،محسن محمودی و خانم ها سحر چگنی،و شبنم غفوری روزبهانی به ترتیب بعنوان رئیس و نائب رئیس کمیته های طناب کشی. و فوت…


هیات انجمن های ورزشی بروجرد

تصویر ندارد

هیات انجمن های ورزشی بروجردطی احکام جداگانه ای از سوی آقای مهدی گودرزی رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد آقایان عادل گودرزی.،محسن محمودی و خانم ها سحر چگنی،و شبنم غفوری روزبهانی به ترتیب بعنوان رئیس و نائب رئیس کمیته های طناب کشی. و فوت…