‍ سرمایه های بروجرد/ زنده یاد غلامرضا فهیمی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۷)زنده یاد غلامرضا فهیمیبه قلم فرهاد داودوندی:مرحوم غلامرضا فهیمی در سال ۱۳۲۶ در بروجرد دیده به جهان گشود.وی پس از گذراندن دوران دانش آموزی ، وارد دانشگاه تربیت معلم (دانش سرای عالی سابق) تهران شد و در سال ۱۳۵۵ مدرک لیسان…


‍ سرمایه های بروجرد/ زنده یاد غلامرضا فهیمی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۷)زنده یاد غلامرضا فهیمیبه قلم فرهاد داودوندی:مرحوم غلامرضا فهیمی در سال ۱۳۲۶ در بروجرد دیده به جهان گشود.وی پس از گذراندن دوران دانش آموزی ، وارد دانشگاه تربیت معلم (دانش سرای عالی سابق) تهران شد و در سال ۱۳۵۵ مدرک لیسان…


‍ سرمایه های بروجرد/ زنده یاد غلامرضا فهیمی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۷)زنده یاد غلامرضا فهیمیبه قلم فرهاد داودوندی:مرحوم غلامرضا فهیمی در سال ۱۳۲۶ در بروجرد دیده به جهان گشود.وی پس از گذراندن دوران دانش آموزی ، وارد دانشگاه تربیت معلم (دانش سرای عالی سابق) تهران شد و در سال ۱۳۵۵ مدرک لیسان…


والپیپر بازی پارس جنوبی و استقلال (اختصاصی استقلال مقدس)

تصویر ندارد

گوگل یاهو!