گزارش به همشهریان و خیرین عزیز

تصویر ندارد

 گزارش به همشهریان و خیرین عزیز بنام خدا سلامجهت استحضار شما خیر عزیز و گرامی ، لیست تکمیلی اقلام خریداری شده جهت  اهداء به عروس خانم جوان که با کمک شما تهیه گردیده به شرح ذیل اعلام می گردد:۱- یخچال فریزر دو درب پارس ۲- اجاق گاز طرح ف…


گزارش به همشهریان و خیرین عزیز

تصویر ندارد

 گزارش به همشهریان و خیرین عزیز بنام خدا سلامجهت استحضار شما خیر عزیز و گرامی ، لیست تکمیلی اقلام خریداری شده جهت  اهداء به عروس خانم جوان که با کمک شما تهیه گردیده به شرح ذیل اعلام می گردد:۱- یخچال فریزر دو درب پارس ۲- اجاق گاز طرح ف…


گزارش به همشهریان و خیرین عزیز

تصویر ندارد

 گزارش به همشهریان و خیرین عزیز بنام خدا سلامجهت استحضار شما خیر عزیز و گرامی ، لیست تکمیلی اقلام خریداری شده جهت  اهداء به عروس خانم جوان که با کمک شما تهیه گردیده به شرح ذیل اعلام می گردد:۱- یخچال فریزر دو درب پارس ۲- اجاق گاز طرح ف…


پرسپولیس تهران در بروجرد

تصویر ندارد

پرسپولیس تهران در بروجردتصاویری از حضور تیم پرسپولیس تهران دهه ۶۰ در بروجرد که تاکنون ندیده اید!سپاس از استاد محسن حدادیبروجرد قدیم را در کانال تلگرامی ” بروجرد قدیم” ببینید@farhadbrj…


پرسپولیس تهران در بروجرد

تصویر ندارد

پرسپولیس تهران در بروجردتصاویری از حضور تیم پرسپولیس تهران دهه ۶۰ در بروجرد که تاکنون ندیده اید!سپاس از استاد محسن حدادیبروجرد قدیم را در کانال تلگرامی ” بروجرد قدیم” ببینید@farhadbrj…


پرسپولیس تهران در بروجرد

تصویر ندارد

پرسپولیس تهران در بروجردتصاویری از حضور تیم پرسپولیس تهران دهه ۶۰ در بروجرد که تاکنون ندیده اید!سپاس از استاد محسن حدادیبروجرد قدیم را در کانال تلگرامی ” بروجرد قدیم” ببینید@farhadbrj…


گوگل یاهو!