سرمایه های بروجرد/ پژمان شاهوردی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۶)پژمان شاهوردیبه قلم فرهاد داودوندی:برای معرفی “پژمان شاهوردی” فقط کافیست بگوئیم و بنویسیم ” پژمان شاهوردی”، همین و بس!سیل موفقیت ها، کسب عناوین برتر، چهره ماندگار هنر سال لرستان در ایران، نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری…


سرمایه های بروجرد/ پژمان شاهوردی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۶)پژمان شاهوردیبه قلم فرهاد داودوندی:برای معرفی “پژمان شاهوردی” فقط کافیست بگوئیم و بنویسیم ” پژمان شاهوردی”، همین و بس!سیل موفقیت ها، کسب عناوین برتر، چهره ماندگار هنر سال لرستان در ایران، نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری…


سرمایه های بروجرد/ پژمان شاهوردی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۶)پژمان شاهوردیبه قلم فرهاد داودوندی:برای معرفی “پژمان شاهوردی” فقط کافیست بگوئیم و بنویسیم ” پژمان شاهوردی”، همین و بس!سیل موفقیت ها، کسب عناوین برتر، چهره ماندگار هنر سال لرستان در ایران، نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری…


تبریک به فرهاد داودوندی برترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تبریک به فرهاد داودوندیبرترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

با سلام و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده ی محترمتان
بنده نیز به نوبه ی خودم و جامع…


تبریک به فرهاد داودوندی برترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تبریک به فرهاد داودوندیبرترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

با سلام و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده ی محترمتان
بنده نیز به نوبه ی خودم و جامع…


تبریک به فرهاد داودوندی برترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

تصویر ندارد

تبریک به فرهاد داودوندیبرترین خبرنگار ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بروجرد

با سلام و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده ی محترمتان
بنده نیز به نوبه ی خودم و جامع…