پیام سید کمال حسینی به فرهاد داودوندی به مناسبت روز خبرنگار

تصویر ندارد

پیام سید کمال حسینی به فرهاد داودوندی به مناسبت روز خبرنگارفرهاد جانروز خبرنگار رابه توبرادر عزیزم وهمه خبرنگاران بروجرد تبریک عرض مینمایم در این چند روزه مردم قدر شناس بروجرد با محبت و متن های زیبایی که برایت ارسال کرده اند و ظاهرا این پیام ها&nbsp…


پیام سید کمال حسینی به فرهاد داودوندی به مناسبت روز خبرنگار

تصویر ندارد

پیام سید کمال حسینی به فرهاد داودوندی به مناسبت روز خبرنگارفرهاد جانروز خبرنگار رابه توبرادر عزیزم وهمه خبرنگاران بروجرد تبریک عرض مینمایم در این چند روزه مردم قدر شناس بروجرد با محبت و متن های زیبایی که برایت ارسال کرده اند و ظاهرا این پیام ها&nbsp…


پیام پهلوان ابوالقاسم اشجع به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

پیام پهلوان ابوالقاسم اشجع به فرهاد داودوندیبه مناسبت روز خبرنگار‍ استادارجمندجناب داودوندی ضمن سلام وعرض ادب روزخبرنگارراخدمت شماخبرنگارمردمی ازصمیم قلب تبریک گفته آرزوی سعادت وسلامتی برایتان دارم کارهای خیروانسانی شماماندگارخواهدبودای کاش همه خب…


پیام پهلوان ابوالقاسم اشجع به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

پیام پهلوان ابوالقاسم اشجع به فرهاد داودوندیبه مناسبت روز خبرنگار‍ استادارجمندجناب داودوندی ضمن سلام وعرض ادب روزخبرنگارراخدمت شماخبرنگارمردمی ازصمیم قلب تبریک گفته آرزوی سعادت وسلامتی برایتان دارم کارهای خیروانسانی شماماندگارخواهدبودای کاش همه خب…


هدیه روز خبرنگار و موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

هدیه روز خبرنگار و موزه فرهاد ۹۰هدیه ارزشمندی که درموزه فرهاد ۹۰ قرار گرفتآقای امیر مهدی صحرایی نوجوان با اخلاق بروجردی  امروز محبت کرد و بخاطر روزخبرنگار دو هدیه بسیار ارزشمندبه من اهدا کردآقای صحرایی سپاسگزارم…


هدیه روز خبرنگار و موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

هدیه روز خبرنگار و موزه فرهاد ۹۰هدیه ارزشمندی که درموزه فرهاد ۹۰ قرار گرفتآقای امیر مهدی صحرایی نوجوان با اخلاق بروجردی  امروز محبت کرد و بخاطر روزخبرنگار دو هدیه بسیار ارزشمندبه من اهدا کردآقای صحرایی سپاسگزارم…


گوگل یاهو!