محمد رضا شاکری قهرمان کشتی آسیا شد

تصویر ندارد

محمدرضا شاکری قهرمان کشتی آسیا شدمحمدرضا شاکری در دیدار فینال در یک کشتی بسیار زیبا و حساب شده با نتیجه ۶ بر ۰ حریف ژاپنی خود را شکست داد و با شایستگی به مدال طلا اولین دوره مسابقات کشتی آزاد نونهالان قهرمانی آسیا دست یافت….


محمد رضا شاکری قهرمان کشتی آسیا شد

تصویر ندارد

محمدرضا شاکری قهرمان کشتی آسیا شدمحمدرضا شاکری در دیدار فینال در یک کشتی بسیار زیبا و حساب شده با نتیجه ۶ بر ۰ حریف ژاپنی خود را شکست داد و با شایستگی به مدال طلا اولین دوره مسابقات کشتی آزاد نونهالان قهرمانی آسیا دست یافت….


بروجرد پایتخت ورزش لرستان

تصویر ندارد

بروجرد پایتخت ورزش لرستاندر مراسم استقبال از شیوا همایونی قهرمان بروجردی تکواندو جهان هستیم که خبر می رسد محمد رضا شاکری قهرمان کشتی نونهالان آسیا شدهپرچم ورزش بروجرد همیشه بالاست


بروجرد پایتخت ورزش لرستان

تصویر ندارد

بروجرد پایتخت ورزش لرستاندر مراسم استقبال از شیوا همایونی قهرمان بروجردی تکواندو جهان هستیم که خبر می رسد محمد رضا شاکری قهرمان کشتی نونهالان آسیا شدهپرچم ورزش بروجرد همیشه بالاست


مراسم استقبال از شیوا همایونی نایب قهرمان تکواندو بانوان جهان

تصویر ندارد

مراسم استقبال از “شیوا همایونی” نایب قهرمان تکواندو بانوان جهانمراسم استقبال از خانم شیوا همایونی نایب قهرمان بروجردی تکواندو بانوان جهان با حضور استاد جافر وفایی ریاست هیات تکواندو استان و مسوولین تکواندو  بروجرد و تکواندو کاهای بروجردی


مراسم استقبال از شیوا همایونی نایب قهرمان تکواندو بانوان جهان

تصویر ندارد

مراسم استقبال از “شیوا همایونی” نایب قهرمان تکواندو بانوان جهانمراسم استقبال از خانم شیوا همایونی نایب قهرمان بروجردی تکواندو بانوان جهان با حضور استاد جافر وفایی ریاست هیات تکواندو استان و مسوولین تکواندو  بروجرد و تکواندو کاهای بروجردی


گوگل یاهو!