سپاس از مسوولین محترم شهرداری

تصویر ندارد

سپاس از مسوولین محترم شهرداریبه دنبال درج مطلب انتقادی”انباشت زباله در منطقه امام حسین” در سایت فرهاد داودوندی، مسوولین محترم شهرداری بلافاصله دست به کار شدند…


انباشت زباله در شهری که زمانی عروس شهرهای ایران بود

تصویر ندارد

انباشت زباله در شهری که زمانی عروس شهرهای ایران بود شهر پر دارو درختم ووری یرد      نو عروس تیره بختم ووری یردشی وشت شد که چنی بیماری   ؟     خلوت وبی کسی وبی یاری”عکس مربوط به محله امام ح…


هدایای خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

هدایای خیرین سایت فرهاد داودوندیتوسط سایت فرهاد داودوندی لباسهای جمع آوری شده به مرکز خیریه ولیعصر عج اهدا شددر نوشابه ها هم برای تعویض با ویلچر برای معلولین نیازمند تعویض شد…


تابلو نفیس فرهاد داودوندی توسط محمد بور بور

تصویر ندارد

اهدای تابلو نفیس توسط هنرمند جوان بروجردی به  فرهاد داودوندیبا اینکه بسیار جوان است اما در حرفه و هنر خود به واقع استاد استآقای محمد بوربور  مدتهاست هنر خود را در خدمت رشد بروجرد و بروجردی ها گذاشته و با اینکه در زمینه  فعالیت های هن…


عکسهایی که تاکنون از بروجرد ندیده اید

تصویر ندارد

عکسهایی که تاکنون از بروجرد ندیده اید امروز یک هواپیما بالای بروجرد بودکاپیتان حسام ایمانی و خلبان رضا اعلایی(خلبان بروجردی)عکسهای اختصاصی سایت فرهاد داودوندی از بروجرد بزودی…..


عمل جراحی پیمان یاراحمدی

تصویر ندارد

عمل جراحی پیمان یاراحمدیپیمان یاراحمدی، آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم در رقابت های جهانی پاریس زانوی مصدومش را به تیغ جراحی سپرد. یاراحمدی بعد از ۶ ماه می‌تواند به تدریج خود را آماده بازگشت به دنیای قهرمانی کند….