والپیپر بازی ذوب آهن و استقلال (اختصاصی استقلال مقدس)

تصویر ندارد

سرمایه های بروجرد/ آقای حاج سید مرتضی اسماعیل زاده

تصویر ندارد

سرمایه های بروجرد( قسمت ۱۲)

آقای
حاج سید مرتضی اسماعیل زاده

به قلم: فرهاد داودوندیوجود
افرادی به مانند آقای حاج سید مرتضی اسماعیل زاده بعنوان یک خیر، معتمد، انسان وارسته و فعال
اجتماعی برای هر شهری یک نعمت است.

بعضی
افراد به دل می نشینند، با دی…


سرمایه های بروجرد/استاد علی عباس نصرالهی

تصویر ندارد

سرمایه های بروجرد( قسمت ۱۱)استاد علی عباس نصرالهیبه قلم: فرهاد داودوندی 

شاگردانش بیش از حد به وی علاقمند
هستند و وی را استادی با شخصیت، مردمی و فردی افتاده می دانند.

به واقع نیز چنین است، استاد علی عباس نصرالهی انسان
بسیار شریفی است که با …


سرمایه های بروجرد/ میثم یاراحمدی

تصویر ندارد

سرمایه های بروجرد( قسمت ۱۰)میثم یاراحمدیبه قلم: فرهاد داودوندی

بزرگ
بودن به سن و سال نیست، خصلت بزرگ بودن در رفتار و کردار هر فرد مشخص است حتی اگر
فرد مورد نظر بسیار جوان باشد

میثم یاراحمدی از فعالین ورزش کاراته بروجرد که علاوه بر چندین مسوولیت …


گوگل یاهو!