خطر انحلال، شورای شهر بروجرد را تهدید می کند

تصویر ندارد

خطر انحلال، شورای شهر بروجرد را تهدید می کند”شورای شهر بروجرد و آینده نامعلوم…” به قلم : فرهاد داودوندی- بروجرد:خبرهای خوبی از شورای شهر بروجرد به گوش نمی رسد.ظاهرا آراء پر رنگ شهروندان در انتخابات قبل برای داشتن یک شورای شهر مطلوب، در حال رن…


خطر انحلال، شورای شهر بروجرد را تهدید می کند

تصویر ندارد

خطر انحلال، شورای شهر بروجرد را تهدید می کند”شورای شهر بروجرد و آینده نامعلوم…” به قلم : فرهاد داودوندی- بروجرد:خبرهای خوبی از شورای شهر بروجرد به گوش نمی رسد.ظاهرا آراء پر رنگ شهروندان در انتخابات قبل برای داشتن یک شورای شهر مطلوب، در حال رن…


سرمایه های بروجرد/ آقای مهدی مرادی

تصویر ندارد

 سرمایه های بروجرد( قسمت ۵)آقای مهدی مرادیبه قلم: فرهاد داودوندیآقای مهدی مرادی مسوول محترم کتابشهر بروجرد از آن گروه جوانانی است که به چندین هنر آراسته هستند.قاری ممتاز قرآن، مداح اهل البیت (ع)،سخنران و مجری برنامه های مهم مذهبی، برگزار کنن…


سرمایه های بروجرد/ آقای مهدی مرادی

تصویر ندارد

 سرمایه های بروجرد( قسمت ۵)آقای مهدی مرادیبه قلم: فرهاد داودوندیآقای مهدی مرادی مسوول محترم کتابشهر بروجرد از آن گروه جوانانی است که به چندین هنر آراسته هستند.قاری ممتاز قرآن، مداح اهل البیت (ع)،سخنران و مجری برنامه های مهم مذهبی، برگزار کنن…


سرمایه های بروجرد/ آقا مهدی یاری

تصویر ندارد

 سرمایه های بروجرد( قسمت ۴)آقا مهدی یاریبه قلم: فرهاد داودوندیبهمن ۱۳۹۱ که آقا مهدی یاری بعنوان یک جوان مسوولیت کشتی بروجرد را بعهده گرفت منتقدین بسیاری به این انتخاب ایراد گرفتند.همان زمان نگارنده طی چند مطلب ورزشی از انتخاب آقا مهدی یاری حم…


سرمایه های بروجرد/ آقا مهدی یاری

تصویر ندارد

 سرمایه های بروجرد( قسمت ۴)آقا مهدی یاریبه قلم: فرهاد داودوندیبهمن ۱۳۹۱ که آقا مهدی یاری بعنوان یک جوان مسوولیت کشتی بروجرد را بعهده گرفت منتقدین بسیاری به این انتخاب ایراد گرفتند.همان زمان نگارنده طی چند مطلب ورزشی از انتخاب آقا مهدی یاری حم…