بروجرد، بروجردی ها مقابل دوربین فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

بروجرد و بروجردی ها مقابل دوربین فرهاد داودوندی


طنز بروجردی / طَنز وا زِووُن وُوریردی

تصویر ندارد

(( طنز بروجردی))طَنز وا زِووُن وُوریردیهیکَلاشُو 
وُرمِپَنِمَه، مِتِرِنگَن دِه مین
صَندلیا وُ اِیسِه یکی مُوخا بیایَه زیر اَنگِلِشُونِه بی رَه تا بَتُونَن وُردارَنِشُوووریرد- فرهاد داودوندی

اِشنَفتیت چَن روز پیش تِه ووریرد یه همایش…


امام جمعه بروجرد: ایجاد اختلاف و تفرقه در ایران توطئه آمریکا است

تصویر ندارد

امام جمعه بروجرد:ایجاد اختلاف و تفرقه در ایران توطئه آمریکا استبه گزارش سایت خبری بروجردامام جمعه بروجرد گفت: ایجاد اختلاف و تفرقه درایران اسلامی توطئه و ترفند امریکا است که ملت باید با وحدت و اتحاد حول محور ولایت آن را خنثی کنند.حجت الاسلام والمسلمین …