نمره قبولی به واحد داوران فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

 نمره قبولی به واحد داوران فوتبال بروجرد برای اولین بار کلاس پیش فصل داوران فوتبال لرستان  در تاریخ پنج شنبه۲۱ تیر ماه، در دو تایم، صبح کلاس تئوریو بعدازظهر تست عملی با حضور آقای خنجری مسوول محترم  داوران فوتبال استان برگزار شد …


خانم ناهید ارجمندی قهرمانی که ۶ سال در هیچ مسابقه دو و میدانی شکست نخورد

تصویر ندارد

 خانم ناهید ارجمندی قهرمانی که ۶ سالدر هیچ مسابقه دو و میدانی شکست نخوردفرهاد داودوندی- بروجرد:خانم ناهید ارجمندی متولد بروجرد است.وی که دوران ابتدایی را در دبستان عصمت درس خوانده در سال ششم توسط معلم ورزش شان آقای نبوی برای دو و میدانی مدرسه ان…


گوگل یاهو!