تغییرات مهم در فرمانداری بروجرد

تصویر ندارد

تغییرات مهم در فرمانداری بروجردصبح پنجشنبه ۹۷/۴/۱۴جلسه تودیع و معارفه معاون سیاسی و اجتماعی، و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری ویژه شهرستان بروجردو تودیع و معارفه بخشدار بخش اشترینان  با …


تغییرات مهم در فرمانداری بروجرد

تصویر ندارد

تغییرات مهم در فرمانداری بروجردصبح پنجشنبه ۹۷/۴/۱۴جلسه تودیع و معارفه معاون سیاسی و اجتماعی، و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری ویژه شهرستان بروجردو تودیع و معارفه بخشدار بخش اشترینان  با ح…


گوگل یاهو!