همه شما در خرید ۵ ویلچر سهیم هستید

تصویر ندارد

همه شما در خرید ۵ ویلچر سهیم هستیدهمه شما همشهریان عزیز در خرید ۵ ویلچر سهیم هستیدحدود ۵ ویلچر از ۲۰ ویلچرخریداری شده امروزتوسط سایت فرهاد داودوندی مربوط به اهدا درنوشابه ونوار کاست توسط همشهریان عزیز به سایت فرهادداودوندی میباشد####تمامی خیرین عزی…


همه شما در خرید ۵ ویلچر سهیم هستید

تصویر ندارد

همه شما در خرید ۵ ویلچر سهیم هستیدهمه شما همشهریان عزیز در خرید ۵ ویلچر سهیم هستیدحدود ۵ ویلچر از ۲۰ ویلچرخریداری شده امروزتوسط سایت فرهاد داودوندی مربوط به اهدا درنوشابه ونوار کاست توسط همشهریان عزیز به سایت فرهادداودوندی میباشد####تمامی خیرین عزی…


خرید ۲۰ عدد ویلچر

تصویر ندارد

 خرید ۲۰ عدد ویلچر ازکمک های خیرین عزیزبه سایت فرهاد داودوندی۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی را برای خرید ۲۰ ویلچر هزینه کردمسپاس از آقای “پیام یاری” که تخفیف بسیار خوبی منظور داشتضمنا یکی از این ویلچر ها را  ب…


خرید ۲۰ عدد ویلچر

تصویر ندارد

 خرید ۲۰ عدد ویلچر ازکمک های خیرین عزیزبه سایت فرهاد داودوندی۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی را برای خرید ۲۰ ویلچر هزینه کردمسپاس از آقای “پیام یاری” که تخفیف بسیار خوبی منظور داشتضمنا یکی از این ویلچر ها را  ب…


بازدید فرماندار بروجرد از گلخانه رضایی

تصویر ندارد

بازدید فرماندار بروجرد از گلخانه رضاییبازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از گلخانه آقای رضاییدر این بازدید دکتر آریایی قول مساعد دادند که از طریق استاندار ، پیگیر تسهیلات کم بهره از محل صندوق توسعه ملی، جهت حل مشکلات این واحد باشن…


بازدید فرماندار بروجرد از گلخانه رضایی

تصویر ندارد

بازدید فرماندار بروجرد از گلخانه رضاییبازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از گلخانه آقای رضاییدر این بازدید دکتر آریایی قول مساعد دادند که از طریق استاندار ، پیگیر تسهیلات کم بهره از محل صندوق توسعه ملی، جهت حل مشکلات این واحد باشن…


گوگل یاهو!