دیدار با مادر فداکار و فرزندان بیمار

تصویر ندارد

دیدار با مادر فداکار و فرزندان بیمار  ساعت ۳۰ دقیقه نیمه شب روستای شهید محمد بروجردی (دره گرگ)دیدار با مادری فداکار که ۲۴ سال است از فرزندان بسیار بیمارش نگهداری می کندمتن کامل بزودی …….


دیدار با مادر فداکار و فرزندان بیمار

تصویر ندارد

دیدار با مادر فداکار و فرزندان بیمار  ساعت ۳۰ دقیقه نیمه شب روستای شهید محمد بروجردی (دره گرگ)دیدار با مادری فداکار که ۲۴ سال است از فرزندان بسیار بیمارش نگهداری می کندمتن کامل بزودی …….


ویلچر شماره ۱۹ اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۱۹ اهدا شد ویلچر ۱۹ به یک همشهری معلول اهدا شدهزینه این ویلچر توسط “انجمن خیریه مهرآیین” در اختیار سایت فرهاد داودوندی  قرار گرفته بودسپاس از تمامی خیرین عزیز####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا
پسندانه کمک به نیازمندا…


ویلچر شماره ۱۹ اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره ۱۹ اهدا شد ویلچر ۱۹ به یک همشهری معلول اهدا شدهزینه این ویلچر توسط “انجمن خیریه مهرآیین” در اختیار سایت فرهاد داودوندی  قرار گرفته بودسپاس از تمامی خیرین عزیز####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا
پسندانه کمک به نیازمندا…


کتابخانه‌های بروجرد معطل تأمین اندک اعتبار

تصویر ندارد

کتابخانه‌های بروجرد معطل تأمین اندک اعتبار؛ جیب‌های پُر از خالی مسئولان برای یار مهربان
۲ کتابخانه در دست احداث شهرستان بروجرد باوجود قریب به ۱۰ سال از زمان
احداث آن‌ها معطل تأمین اندک اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری است و
اما هر بار مس…


مراسم سه شب جمعه زنده یاد شادروان شهریار مرادی دوست

تصویر ندارد

مراسم سه شب جمعه زنده یاد شادروان”شهریار مرادی دوست”


گوگل یاهو!