ایران ۰- اسپانیا ۱؛ تعظیم ماتادورها مقابل سربازان ایران

تصویر ندارد

روزی که ستاره‌های دنیا تسلیم ایران شدندایران ۰- اسپانیا ۱؛ تعظیم ماتادورها مقابل سربازان ایرانبازی دیدنی ملی پوشان فوتبال ایران در نهایت گلی برای آنها به همراه نداشت تا یکی از بی رحمانه‌ترین باخت‌های تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.به گزارش “ورزش سه”، ملی…


گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی ( قسمت اول )

تصویر ندارد

در گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی

 

جامع ترین فرهنگ موضوعی شعر فارسی

 آماده انتشار می شود( قسمت اول )

فرهاد داودوندی- بروجرد:

استاد محمدحسین رحمانی با برخورداری از قابلیت های متعدد و منحصر به فرد در خلق
آثار قلمی – چه نثر و…


گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی ( قسمت اول )

تصویر ندارد

در گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی

 

جامع ترین فرهنگ موضوعی شعر فارسی

 آماده انتشار می شود( قسمت اول )

فرهاد داودوندی- بروجرد:

استاد محمدحسین رحمانی با برخورداری از قابلیت های متعدد و منحصر به فرد در خلق
آثار قلمی – چه نثر و…


گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی ( قسمت دوم)

تصویر ندارد

در گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی

 

جامع ترین فرهنگ موضوعی شعر فارسی

 آماده انتشار می شود( قسمت دوم )س : گفته می شود که سرقت مضامین اشعار شاعران از یکدیگر یا
نسبت دادن یک شعر به دو یا چند شاعر در طول تاریخ ادبیات فارسی امر رایجی بوده، …


گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی ( قسمت دوم)

تصویر ندارد

در گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی

 

جامع ترین فرهنگ موضوعی شعر فارسی

 آماده انتشار می شود( قسمت دوم )س : گفته می شود که سرقت مضامین اشعار شاعران از یکدیگر یا
نسبت دادن یک شعر به دو یا چند شاعر در طول تاریخ ادبیات فارسی امر رایجی بوده، …


گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی ( قسمت سوم)

تصویر ندارد

در گفتگو با استاد محمد حسین رحمانی

 

جامع ترین فرهنگ موضوعی شعر فارسی

 آماده انتشار می شود( قسمت سوم)خلق روزگار

با خلق روزگار سلامّی و والسلام

گویی اگر غلام تو ام می فروشنت

نیک و بد

نیک و بد هرچه کنی بهر تو خوانی سازند

جز تو…


گوگل یاهو!