مسابقه دارت در بروجرد

تصویر ندارد

مسابقه دارت در بروجردهیات انجمنهای ورزشی بروجرد مسابقه دارت قهرمانی بروجرد ( جام رمضان)  در محل خانه دارت بروجرد برگزار گردید و آقایان :امیر بیرانوندفرهاد گودرزینبی ا…مرادی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردندگفتنی است داوری مسابقه بر عهد…


مسابقه دارت در بروجرد

تصویر ندارد

مسابقه دارت در بروجردهیات انجمنهای ورزشی بروجرد مسابقه دارت قهرمانی بروجرد ( جام رمضان)  در محل خانه دارت بروجرد برگزار گردید و آقایان :امیر بیرانوندفرهاد گودرزینبی ا…مرادی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردندگفتنی است داوری مسابقه بر عهد…


اهدا چهاردهمین ویلچر در سال ۱۳۹۷

تصویر ندارد

اهدا چهاردهمین ویلچر در سال ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ نیمه شباهدا چهاردهمین ویلچر سایت فرهاد داودوندی به یک معلول گرامی همشهری ماناز طریق کمکهای خیرین عزیز  به سایت فرهاد ۹۰####تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستی…


اهدا چهاردهمین ویلچر در سال ۱۳۹۷

تصویر ندارد

اهدا چهاردهمین ویلچر در سال ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ نیمه شباهدا چهاردهمین ویلچر سایت فرهاد داودوندی به یک معلول گرامی همشهری ماناز طریق کمکهای خیرین عزیز  به سایت فرهاد ۹۰####تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستی…


نامه آقای داود پیرزادی به سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه آقای داود پیرزادی به سایت فرهاد داودوندیسلام     جناب داودوندیاز دل نوشته ای که در باره چرا از خودم  عکس می اندازم در کانال گذاشته ایدلم گرفت باری بزرگ مرد عرصه فرهنگ و رسانه دل قوی دار وبا توکل به یگانه بی همتا همچنان …


نامه آقای داود پیرزادی به سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه آقای داود پیرزادی به سایت فرهاد داودوندیسلام     جناب داودوندیاز دل نوشته ای که در باره چرا از خودم  عکس می اندازم در کانال گذاشته ایدلم گرفت باری بزرگ مرد عرصه فرهنگ و رسانه دل قوی دار وبا توکل به یگانه بی همتا همچنان …