چهارمین تمرین تیم “هنر ورزش” با مربیگری استاد همایون قانع

تصویر ندارد

چهارمین تمرین تیم “هنر ورزش” با مربیگری استاد همایون قانع


چهارمین تمرین تیم “هنر ورزش” با مربیگری استاد همایون قانع

تصویر ندارد

چهارمین تمرین تیم “هنر ورزش” با مربیگری استاد همایون قانع


رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمی دو ورزشکار موفق بروجردی

تصویر ندارد

از چپ آقایان: رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمیاین دو ورزشکار بروجردی بزودی از خط پایان مرحله اول موفقیت ورزشی، عبور خواهند کردنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمی برای ورزشکاران رشته های “فوتسال” و “کوهنوردی و سنگنوردی” چهره های…


رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمی دو ورزشکار موفق بروجردی

تصویر ندارد

از چپ آقایان: رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمیاین دو ورزشکار بروجردی بزودی از خط پایان مرحله اول موفقیت ورزشی، عبور خواهند کردنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:رضا کیامنش و محمد مهدی رحیمی برای ورزشکاران رشته های “فوتسال” و “کوهنوردی و سنگنوردی” چهره های…


سرهنگ مهدی پورغلامحسین فرمانده نیروی انتظامی بروجرد شد

تصویر ندارد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی بروجردجناب سرهنگ مهدی پورغلامحسین فرمانده نیروی انتظامی بروجرد شد


سرهنگ مهدی پورغلامحسین فرمانده نیروی انتظامی بروجرد شد

تصویر ندارد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی بروجردجناب سرهنگ مهدی پورغلامحسین فرمانده نیروی انتظامی بروجرد شد( قسمت اول )