اهدا ۱۰۰ پرس غذا بین نیازمندان

تصویر ندارد

اهدا ۱۰۰ پرس غذا بین نیازمندانعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رادقایقی قبل از ظهراهدا بیش از ۱۰۰ پرس غذای گرم توسط خیرین جوان بروجردی به سایت فرهاد داودوندیبرای توزیع بین نیازمندان سطح شهر و همچنین اهدا به خانه مهر غریب و توزیع در محلات حومه شهر####…


اهدا ۱۰۰ پرس غذا بین نیازمندان

تصویر ندارد

اهدا ۱۰۰ پرس غذا بین نیازمندانعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رادقایقی قبل از ظهراهدا بیش از ۱۰۰ پرس غذای گرم توسط خیرین جوان بروجردی به سایت فرهاد داودوندیبرای توزیع بین نیازمندان سطح شهر و همچنین اهدا به خانه مهر غریب و توزیع در محلات حومه شهر####…


آروین معظمی گودرزی مصدوم شد

تصویر ندارد

آروین معظمی گودرزی مصدوم شدآروین معظمی گودرزی جوان اول بروجرد در دوچرخه سواری آسیا  به شدت مصدوم شدآروین معظمی گودرزی دارنده مدال نقره دوچرخه سواری بازی های آسیایی، در تمرین تیم ملی به شدت مصدوم و در بیمارستان رشت جراحی شد…


آروین معظمی گودرزی مصدوم شد

تصویر ندارد

آروین معظمی گودرزی مصدوم شدآروین معظمی گودرزی جوان اول بروجرد در دوچرخه سواری آسیا  به شدت مصدوم شدآروین معظمی گودرزی دارنده مدال نقره دوچرخه سواری بازی های آسیایی، در تمرین تیم ملی به شدت مصدوم و در بیمارستان رشت جراحی شد…


کمک های خیرین به نیازمندان

تصویر ندارد

کمک های خیرین سایت فرهاد داودوندی به نیازمندان علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رادقایقی قبل از ظهراهدا ۵۰ پرس غذا و دوچرخه و اسباب بازی و پوشاک به چندین خانواده نیازمندتوسط کمکهای خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی…


سالگرد در گذشت مرحوم علی درویش نورایی

تصویر ندارد

سالگرد درگذشت مرحوم علی درویش نوراییسالگرد درگذشت اسطوره تکرار نشدنی و بروجردی بوکس ایران مرحوم علی درویش نورانی را به جامعه ورزشی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض میکنیم…


گوگل یاهو!