باز تابستان شد و خیلی ها دلسوز ورزش شدند!

تصویر ندارد

باز تابستان شد و  خیلی ها دلسوز ورزش شدند!فرهاد داودوندی- بروجرد:در طول سال و در سراسر شهر، پنج شش تا حلیم پزی سنتی وجود دارند که در سرما و گرما و با کم و زیاد، مشغول ارائه غذای سنتی “حلیم” به همشهریان می باشند، اما از دو سه روز مانده به ماه مبا…


باز تابستان شد و خیلی ها دلسوز ورزش شدند!

تصویر ندارد

باز تابستان شد و  خیلی ها دلسوز ورزش شدند!فرهاد داودوندی- بروجرد:در طول سال و در سراسر شهر، پنج شش تا حلیم پزی سنتی وجود دارند که در سرما و گرما و با کم و زیاد، مشغول ارائه غذای سنتی “حلیم” به همشهریان می باشند، اما از دو سه روز مانده به ماه مبا…


باز تابستان شد و خیلی ها دلسوز ورزش شدند!

تصویر ندارد

باز تابستان شد و  خیلی ها دلسوز ورزش شدند!فرهاد داودوندی- بروجرد:در طول سال و در سراسر شهر، پنج شش تا حلیم پزی سنتی وجود دارند که در سرما و گرما و با کم و زیاد، مشغول ارائه غذای سنتی “حلیم” به همشهریان می باشند، اما از دو سه روز مانده به ماه مبا…


گوگل یاهو!