الهلال ۰ – ۱ استقلال: غرش ببر آبی بر آسیا سایه افکند: الهلال دبل شد

تصویر ندارد

استقلال در نیمه اول تحت تاثیر نبود مهره
های اصلی دفاعی خود و البته مصدومیت فرشید باقری در همان دقیقه ۲ بازی که
منجر به تعویضش شد، بازی را کمی با استرس آغاز کرد و الهلالی ها یکی دو
موقعیت خوب روی دروازه این تیم ایجاد کردند که مهدی رحمتی روی یک صحن…


والپیپر بازی الهلال و استقلال (اختصاصی استقلال مقدس)

تصویر ندارد

گوگل یاهو!