استقبال ورزشی زیر باران بهاری

تصویر ندارد

استقبال ورزشی زیر باران بهاری زیر باران ساعت ۶مراسم استقبال از استاد داریوش کاکاوند داور ارزنده کاراته و دو ورزشکارعزیز امیرحسین معماری ومحمدیاسین حسنوند پس از حضور در رقابتهای کاپ آزاد اروپا ارمنستان


استقبال ورزشی زیر باران بهاری

تصویر ندارد

استقبال ورزشی زیر باران بهاری زیر باران ساعت ۶مراسم استقبال از استاد داریوش کاکاوند داور ارزنده کاراته و دو ورزشکارعزیز امیرحسین معماری ومحمدیاسین حسنوند پس از حضور در رقابتهای کاپ آزاد اروپا ارمنستان


درهای استادیوم شهر همه بسته است و به رخ گرد نشسته

تصویر ندارد

درهای استادیوم شهر همه بسته است و به رخ گرد نشسته/یعنی نزنی در که نیابی اثری از ورزشنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:چهار در ورودی ورزشگاه علی بیات در یک روز زیبای بهاری به روی علاقمندان بسته است! جل الخالق!۵۰ متر آنطرفتر  دونده های پیشکسوت در زمین …


درهای استادیوم شهر همه بسته است و به رخ گرد نشسته

تصویر ندارد

درهای استادیوم شهر همه بسته است و به رخ گرد نشسته/یعنی نزنی در که نیابی اثری از ورزشنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:چهار در ورودی ورزشگاه علی بیات در یک روز زیبای بهاری به روی علاقمندان بسته است! جل الخالق!۵۰ متر آنطرفتر  دونده های پیشکسوت در زمین …


گوگل یاهو!