سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!

تصویر ندارد

سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!فرهاد داودوندی- بروجرد:سالهاست تیمهای فوتبال بروجرد در عرصه حضور در مسابقات لیگ دسته سوم ایران ره به جایی نمی برند.تیمهای فوتبالی که همگی شان در آغاز شروع خوب و امیدوار کننده، اما در آخر با حذف شدن های سو…


سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!

تصویر ندارد

سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!فرهاد داودوندی- بروجرد:سالهاست تیمهای فوتبال بروجرد در عرصه حضور در مسابقات لیگ دسته سوم ایران ره به جایی نمی برند.تیمهای فوتبالی که همگی شان در آغاز شروع خوب و امیدوار کننده، اما در آخر با حذف شدن های سو…


سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!

تصویر ندارد

سرانجام تیم فوتبال نساجی به کجا کشیده شد؟!فرهاد داودوندی- بروجرد:سالهاست تیمهای فوتبال بروجرد در عرصه حضور در مسابقات لیگ دسته سوم ایران ره به جایی نمی برند.تیمهای فوتبالی که همگی شان در آغاز شروع خوب و امیدوار کننده، اما در آخر با حذف شدن های سو…


طنز/ افزایش قیمت دلار تکذیب شد/ قیمت دلار سقوط کرد

تصویر ندارد

طنزافزایش قیمت دلار تکذیب شدقیمت دلار سقوط کردفرهاد داودوندی- بروجرد:با توجه به شایعات اخیر که باعث دلهره مردم شده و همه سخن از دلار ۶ هزار تومانی می گویند، آقای خوش خیال! دقایقی قبل طی یک مصاحبه مطبوعاتی، افزایش قیمت دلار را به شدت تکذیب کرد و گفت:در…


طنز/ افزایش قیمت دلار تکذیب شد/ قیمت دلار سقوط کرد

تصویر ندارد

طنزافزایش قیمت دلار تکذیب شدقیمت دلار سقوط کردفرهاد داودوندی- بروجرد:با توجه به شایعات اخیر که باعث دلهره مردم شده و همه سخن از دلار ۶ هزار تومانی می گویند، آقای خوش خیال! دقایقی قبل طی یک مصاحبه مطبوعاتی، افزایش قیمت دلار را به شدت تکذیب کرد و گفت:در…


طنز/ افزایش قیمت دلار تکذیب شد/ قیمت دلار سقوط کرد

تصویر ندارد

طنزافزایش قیمت دلار تکذیب شدقیمت دلار سقوط کردفرهاد داودوندی- بروجرد:با توجه به شایعات اخیر که باعث دلهره مردم شده و همه سخن از دلار ۶ هزار تومانی می گویند، آقای خوش خیال! دقایقی قبل طی یک مصاحبه مطبوعاتی، افزایش قیمت دلار را به شدت تکذیب کرد و گفت:در…


گوگل یاهو!