بدرود ۵۴ سالگی سلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگی

تصویر ندارد

بدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیبدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیآنچه هرقدر طولانی باشد باز هم کوتاه است، عمر است. ( امام علی) ع از
امروز پانزده فروردین، رفتم توی پنجاه و پنج سالگی! ظاهرا سعدی برای افرادی مثل
من گفته: ای که پ…


بدرود ۵۴ سالگی سلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگی

تصویر ندارد

بدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیبدرود ۵۴ سالگیسلااااااااااااااااام، ۵۵ سالگیآنچه هرقدر طولانی باشد باز هم کوتاه است، عمر است. ( امام علی) ع از
امروز پانزده فروردین، رفتم توی پنجاه و پنج سالگی! ظاهرا سعدی برای افرادی مثل
من گفته: ای که پ…


کبه: در صورت صلاح کادرفنی می‌توانم بازی کنم/ با ساموئل کُری خواندم

تصویر ندارد

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: به شرایط آمادگی رسیدم و در صورت صلاح کادرفنی می‌توانم مقابل مس کرمان بازی کنم.
 

به‌ …


گوگل یاهو!