درود بر مسوولین محترم خرم آباد که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اند

تصویر ندارد

درود بر مسوولین محترم خرم آباد که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اندمسوولین محترم خرم آباداینجوری جذب توریست انجام می دهند به قدری که توی شهر از فرط استقبال هموطنان جای سوزن انداختن نیست نه مثل بعض شهرها ….


درود بر مسوولین محترم خرم آباد که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اند

تصویر ندارد

درود بر مسوولین محترم خرم آباد که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اندمسوولین محترم خرم آباداینجوری جذب توریست انجام می دهند به قدری که توی شهر از فرط استقبال هموطنان جای سوزن انداختن نیست نه مثل بعض شهرها ….


فقط و فقط کالای ایرانی

تصویر ندارد

فقط و فقط کالای ایرانیفقط و فقط کالای ایرانیسایت فرهاد داودوندی به مانند سالیان قبل برای افراد نیازمند تحت پوشش سایت فرهاد ۹۰ جهت حمایت از اقتصاد کشور عزیزمان، فقط و فقط کالای ایرانی تهیه خواهد کرد..


فقط و فقط کالای ایرانی

تصویر ندارد

فقط و فقط کالای ایرانیفقط و فقط کالای ایرانیسایت فرهاد داودوندی به مانند سالیان قبل برای افراد نیازمند تحت پوشش سایت فرهاد ۹۰ جهت حمایت از اقتصاد کشور عزیزمان، فقط و فقط کالای ایرانی تهیه خواهد کرد..


سپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی

تصویر ندارد

سپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی  بنی آدم اعضا یک پیکرندسپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی در اقدامی قابل تقدیر مسئولین محترم  پایگاه خبری گلونی برای کمک به بیمار سرطان پوستی در بروجرد  تحت عنوان ” کمک به هموطن لرستانی” فراخ…


سپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی

تصویر ندارد

سپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی  بنی آدم اعضا یک پیکرندسپاس از مسئولین محترم پایگاه خبری گلونی در اقدامی قابل تقدیر مسئولین محترم  پایگاه خبری گلونی برای کمک به بیمار سرطان پوستی در بروجرد  تحت عنوان ” کمک به هموطن لرستانی” فراخ…


گوگل یاهو!