پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد به فرهاد داودوندی در رابطه با مطلب تغییر رئیس واحد فوتسال بروجردبسم الله الرحمن الرحیمحضور جناب داودوندیضمن تقدیر و تشکر از زحمات شماهمان طور که مستحضر هستید هیات فوتبال بروجرد در نظر دارد در سال آ ینده با رویکردی جدید در…


پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد به فرهاد داودوندی در رابطه با مطلب تغییر رئیس واحد فوتسال بروجردبسم الله الرحمن الرحیمحضور جناب داودوندیضمن تقدیر و تشکر از زحمات شماهمان طور که مستحضر هستید هیات فوتبال بروجرد در نظر دارد در سال آ ینده با رویکردی جدید در…


پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

پاسخ هیات محترم فوتبال بروجرد به فرهاد داودوندی در رابطه با مطلب تغییر رئیس واحد فوتسال بروجردبسم الله الرحمن الرحیمحضور جناب داودوندیضمن تقدیر و تشکر از زحمات شماهمان طور که مستحضر هستید هیات فوتبال بروجرد در نظر دارد در سال آ ینده با رویکردی جدید در…


تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی غروب امروز به پاس قدردانی از زحمات “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم مجتمع بسیار زیبای عطرستان بروجرد که در ابتکاری منحصر بفرد و در حمایت از محیط زیست، اقدام به توزیع و کاشت بی…


تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی غروب امروز به پاس قدردانی از زحمات “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم مجتمع بسیار زیبای عطرستان بروجرد که در ابتکاری منحصر بفرد و در حمایت از محیط زیست، اقدام به توزیع و کاشت بی…


تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

تقدیر از “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم عطرستان بروجرد توسط سایت فرهاد داودوندی غروب امروز به پاس قدردانی از زحمات “مهندس علیرضا عطر” مدیر محترم مجتمع بسیار زیبای عطرستان بروجرد که در ابتکاری منحصر بفرد و در حمایت از محیط زیست، اقدام به توزیع و کاشت بی…