نقد ورزشی/ کلاس مربیگری ورزشی ۱۲۰ ساعت باشد

تصویر ندارد

مگر نباید کلاس مربیگری ورزشی 120 ساعت باشد؟!اگر نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم فرهاد داودوندی- بروجرد:گرفتن مبالغ بالا با تعداد زیاد شرکت کنندگان در کلاس های مربیگری ورزشی ظاهرا در این شهر و استان، مُد روز شده است!!!جدای از اینکه خروجی های این …


نقد ورزشی/ کلاس مربیگری ورزشی ۱۲۰ ساعت باشد

تصویر ندارد

مگر نباید کلاس مربیگری ورزشی 120 ساعت باشد؟!اگر نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم فرهاد داودوندی- بروجرد:گرفتن مبالغ بالا با تعداد زیاد شرکت کنندگان در کلاس های مربیگری ورزشی ظاهرا در این شهر و استان، مُد روز شده است!!!جدای از اینکه خروجی های این …


۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به خانواده نیازمند بیمار

تصویر ندارد

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به خانواده نیازمند بیمار۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق کمک های مردمی سایت فرهاد داودوندی به خانواده نیازمندی اهدا شد که برای هزینه ازمایش و دارو و … نیاز واقعی داشتند


۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به خانواده نیازمند بیمار

تصویر ندارد

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به خانواده نیازمند بیمار۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق کمک های مردمی سایت فرهاد داودوندی به خانواده نیازمندی اهدا شد که برای هزینه ازمایش و دارو و … نیاز واقعی داشتند


کسب مدال برنز ۴۰۰ متر مسابقات جهانی تایلند توسط دکتر شهناز گودرزی دونده بروجردی

تصویر ندارد

کسب مدال برنز ۴۰۰ متر مسابقات جهانی تایلند توسط دکتر شهناز گودرزی دونده بروجردی


کسب مدال برنز ۴۰۰ متر مسابقات جهانی تایلند توسط دکتر شهناز گودرزی دونده بروجردی

تصویر ندارد

کسب مدال برنز ۴۰۰ متر مسابقات جهانی تایلند توسط دکتر شهناز گودرزی دونده بروجردی


گوگل یاهو!