فرهاد داودوندی عضو جدید انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد

تصویر ندارد

فرهاد داودوندی عضو جدید انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد فرهاد داودوندی وبلاگ نویس و خبرنگار بروجردی عضو انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد شدبا پیشنهاد جناب آقای ترابی معاون محترم اداره کل ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر انجمن کتابخانه های…


فرهاد داودوندی عضو جدید انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد

تصویر ندارد

فرهاد داودوندی عضو جدید انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد فرهاد داودوندی وبلاگ نویس و خبرنگار بروجردی طی حکمی به مدت ۴ سال بعنوان عضو انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد منصوب شدمتن کامل بزودی…..


قدردانی مردم شریف سرکان از مرحوم آشیخ علی اصغربروجردی

تصویر ندارد

قدردانی مردم شریف سرکان از مرحوم آشیخ علی اصغر بروجردیبعضی از مدیران شهری بروجرد،از روی این متن هزار بار بنویسندمردم اینگونه خادمین خود را قدر می نهندقدردانی مردم شریف سرکان ازمرحوم آشیخ علی اصغربروجردی نماینده آیت الله العظمی بروجردی(ره)


قدردانی مردم شریف سرکان از مرحوم آشیخ علی اصغربروجردی

تصویر ندارد

قدردانی مردم شریف سرکان از مرحوم آشیخ علی اصغر بروجردیبعضی از مدیران شهری بروجرد،از روی این متن هزار بار بنویسندمردم اینگونه خادمین خود را قدر می نهندقدردانی مردم شریف سرکان ازمرحوم آشیخ علی اصغربروجردی نماینده آیت الله العظمی بروجردی(ره)


گفت: از من نیازمندتر هم وجود دارد

تصویر ندارد

گفت: از من نیازمندتر هم وجود دارد،یکی از کالسکه ها را می برم، بقیه را می بخشم تا……خدایا چه حکمتی در کار تو وجود دارد؟ طرف تمام این شهر را سراپوست هم که بخورد باز چشم به مال دیگران دارد، تا جائیکه اگر همه شهر را هم به وی بدهند باز می گوید کم اس…


گفت: از من نیازمندتر هم وجود دارد

تصویر ندارد

گفت: از من نیازمندتر هم وجود دارد،یکی از کالسکه ها را می برم، بقیه را می بخشم تا……خدایا چه حکمتی در کار تو وجود دارد؟ طرف تمام این شهر را سراپوست هم که بخورد باز چشم به مال دیگران دارد، تا جائیکه اگر همه شهر را هم به وی بدهند باز می گوید کم اس…