کمک مالی به زینب کوچولو

تصویر ندارد

کمک مالی به زینب کوچولو۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از کمکهای مردمی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی جهت هزینه  نوار گوش و ویزیت دکتر و خرید دارو برای ” زینب کوچولو” هزینه شد#####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین ه…


استعفای مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

استعفای مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجردمهندس شیرزاد داودوندی  رئیس هیات شطرنج  بروجرد  ظهر امروز با حضور در دفتر جناب آقای امان اله مستعد ، استعفای خود را تقدیم  ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بروجرد کرددر این دیدار م…


عکس قدیمی از فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

عکس قدیمی از فوتبال بروجردمرحوم هوشنگ گودرزی یکی از فوتبالیست های معروف بروجرد که سال ۱۳۵۳ به رحمت خدا رفته است


عکس قدیمی از فوتبال بروجرد

تصویر ندارد

عکس قدیمی از فوتبال بروجردمرحوم هوشنگ گودرزی یکی از فوتبالیست های معروف بروجرد که سال ۱۳۵۳ به رحمت خدا رفته است


کمک مالی به زینب کوچولو

تصویر ندارد

کمک مالی به زینب کوچولو۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از کمکهای مردمی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی جهت هزینه  نوار گوش و ویزیت دکتر و خرید دارو برای ” زینب کوچولو” هزینه شد#####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین ه…


استعفای مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

استعفای مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجردمهندس شیرزاد داودوندی  رئیس هیات شطرنج  بروجرد  ظهر امروز با حضور در دفتر جناب آقای امان اله مستعد ، استعفای خود را تقدیم  ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بروجرد کرددر این دیدار م…