اهدا ویلچر به دختر معلول نیازمند

تصویر ندارد

اهدا ویلچر به دختر معلول نیازمند با طرح تعویض نوار کاستظهر امروز اولین ویلچر طرح تعویض با نوار کاست، اهدایی سایت موسیقی خصوصی به سایت فرهاد داودوندی در یک روستا به دختر خانم بیماری اهدا شد######### تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک ب…


اهدا ویلچر به دختر معلول نیازمند

تصویر ندارد

اهدا ویلچر به دختر معلول نیازمند با طرح تعویض نوار کاستظهر امروز اولین ویلچر طرح تعویض با نوار کاست، اهدایی سایت موسیقی خصوصی به سایت فرهاد داودوندی در یک روستا به دختر خانم بیماری اهدا شد######### تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک ب…


اهدا ویلچرحمام و ماشین لباسشویی

تصویر ندارد

اهدا ویلچر حمام و ماشین لباسشوییساعت ۱۱ شب  اشتریناناهدا یک عدد ویلچرحمام و ماشین لباسشویی اهدایی خیرین سایت فرهادداودوندی به یک بیمار که به این وسایل احتیاج داشتبا حضور آقایان:چوپانی، کشتکار و یک مسوول محترم شهری#### تمامی خیرین عزیزی
که مایلند…


اهدا ویلچرحمام و ماشین لباسشویی

تصویر ندارد

اهدا ویلچر حمام و ماشین لباسشوییساعت ۱۱ شب  اشتریناناهدا یک عدد ویلچرحمام و ماشین لباسشویی اهدایی خیرین سایت فرهادداودوندی به یک بیمار که به این وسایل احتیاج داشتبا حضور آقایان:چوپانی، کشتکار و یک مسوول محترم شهری#### تمامی خیرین عزیزی
که مایلند…


اطلاعیه بسیار مهم

تصویر ندارد

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه همشهریان عزیزدر صورتیکه بیماران “بسیار نیازمند” می شناسید که محتاج تخت، واکر، ویلچر حمام و … هستند لطفا با فرهاد داودوندی ۰۹۱۶۱۶۲۲۵۹۵ تماس بگیرید


اطلاعیه بسیار مهم

تصویر ندارد

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه همشهریان عزیزدر صورتیکه بیماران “بسیار نیازمند” می شناسید که محتاج تخت، واکر، ویلچر حمام و … هستند لطفا با فرهاد داودوندی ۰۹۱۶۱۶۲۲۵۹۵ تماس بگیرید