دو مسابقه ورزشی کشوری در بروجرد با دو نوع نگرش!

تصویر ندارد

دو مسابقه ورزشی والیبال و فوتبال کشوری در بروجرد با دو نوع نگرش!فرهاد داودوندی- بروجرد:بعنوان یک ورزشی نویس تقریبا تمامی رخدادهای ورزشی بروجرد را از سیر تا پیاز رصد می کنم.اسفند ماه قرار است بروجرد میزبان مسابقات لیگ دسته دوم والیبال ایران( از ۱۱…


پیام تقدیر و قدردانی هیات کوهنوردی بروجرد

تصویر ندارد

پیام تقدیر و قدردانی هیات کوهنوردی بروجرددوستان و همراهان گرانقدر اکنون که در آخرین روزهای پایانی سال قرار گرفته ایم . شما یاران جاده سلامت و هیات کوهنوردی بروجرد با عبور و اجرای برنامه های  بدون وقفه در بهمن و اسفند ماه سرد با عزم و همت خود نشان …


پیام تقدیر و قدردانی هیات کوهنوردی بروجرد

تصویر ندارد

پیام تقدیر و قدردانی هیات کوهنوردی بروجرددوستان و همراهان گرانقدر اکنون که در آخرین روزهای پایانی سال قرار گرفته ایم . شما یاران جاده سلامت و هیات کوهنوردی بروجرد با عبور و اجرای برنامه های  بدون وقفه در بهمن و اسفند ماه سرد با عزم و همت خود نشان …


سید کمال حسینی نماینده فدراسیون فوتبال

تصویر ندارد

سید کمال حسینی نماینده فدراسیون فوتبال سید کمال الدین حسینی از بروجرد نماینده فدراسیون در هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور : ایرالکو اراک _ آبی پوشان اهواز(سید کمال حسینی)


سید کمال حسینی نماینده فدراسیون فوتبال

تصویر ندارد

سید کمال حسینی نماینده فدراسیون فوتبال سید کمال الدین حسینی از بروجرد نماینده فدراسیون در هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور : ایرالکو اراک _ آبی پوشان اهواز(سید کمال حسینی)


دو مسابقه ورزشی کشوری در بروجرد با دو نوع نگرش!

تصویر ندارد

دو مسابقه ورزشی والیبال و فوتبال کشوری در بروجرد با دو نوع نگرش!فرهاد داودوندی- بروجرد:بعنوان یک ورزشی نویس تقریبا تمامی رخدادهای ورزشی بروجرد را از سیر تا پیاز رصد می کنم.اسفند ماه قرار است بروجرد میزبان مسابقات لیگ دسته دوم والیبال ایران( از ۱۱…