بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت ششم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت ششم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد


بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت ششم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت ششم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد


استقلال

تصویر ندارد

دکتر عبدالرضا کردی از نخبگان بروجردی در سقوط هواپیما جان باخت

تصویر ندارد

دکتر عبدالرضا کردی از نخبگان بروجردی در سقوط هواپیما جان باخت((عبدالرضامردی بود که بودن درکنارش فرح بخش وانرژی زا بود ))دکتر عبدالرضا کردی متولد ۱۳۴۲ در شهرستان بروجرد می باشند.سوابق تحصیلیلیسانس : کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیرازفوق لی…


سه بروجردی در میان جان باختگان سقوط هواپیمای یاسوج

تصویر ندارد

سه بروجردی در میان جان باختگان سقوط هواپیمای یاسوجدکتر عبدالرضا کردی، دکتر فاطمه دالوند و دکتر احمد چرمیان سه بروجردی جان باخته در سقوط هواپیمای تهران به یاسوجیادشان گرامی


بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت ششم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت ششم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد