کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیون وبیست هزار تومان)از کمکهای مردمی برای زلزله زدگان به سایت فرهاد داودوندی طی یک فقره چک به آقای رضا ایاز رئیس هیات کوهنوردی بروجرد که عازم آن منطقه هستند تقدیم شد تا در آنجا منا…


خسارت به عهده کدام اداره است؟

تصویر ندارد

خسارت به عهده کدام اداره است؟بنظرشما صاحب این ماشین بایدخسارتش را از شهرداری بگیردیا اداراتی که باعث این افتضاح هستند؟ فرورفتن ناگهانی اتومبیل درکنده کاری خیابان اوستاجنوبی که باعث خسارت به اتومبیل و سرنشینان شده


شما به تنهایی و بخوبی، استان و بروجرد را به سراسر کشور معرفی میکنید

تصویر ندارد

سپاس از هم استانی عزیز آقای”حمید ت”شما به تنهایی و بخوبی، استان و
بروجرد را به سراسر کشور معرفی میکنید

با سلام  ودرود خدمت برادر آقای داودوندیجا داره یه خسته نباشی ب…


بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت پنجم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت پنجم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد


کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیون وبیست هزار تومان)از کمکهای مردمی برای زلزله زدگان به سایت فرهاد داودوندی طی یک فقره چک به آقای رضا ایاز رئیس هیات کوهنوردی بروجرد که عازم آن منطقه هستند تقدیم شد تا در آنجا منا…


کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

کمک به زلزله زدگان توسط خیرین سایت فرهاد داودوندی۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیون وبیست هزار تومان)از کمکهای مردمی برای زلزله زدگان به سایت فرهاد داودوندی طی یک فقره چک به آقای رضا ایاز رئیس هیات کوهنوردی بروجرد که عازم آن منطقه هستند تقدیم شد تا در آنجا منا…