بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت چهارم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت چهارم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد


بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت چهارم)

تصویر ندارد

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش(قسمت چهارم)بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد#ورزشکاران_بروجرد


زنده یادان فاخره صبا و علیرضا افضلی پور

تصویر ندارد

زنده یادان فاخره صبا و علیرضا افضلی پوردی‌ ماه ۱۳۵۳ استاندار وقت کرمان در دفترش پذیرای زوجی بود، زوج میانسال پولداری، ساکن تهران که به تازگی از مسافرت طولانی‌ به دور دنیا و شهرهایِ ایران برگشته بودند.  هیچوقت کسی‌ ندونست چرا از بینِ این همه شهر کر…


زنده یادان فاخره صبا و علیرضا افضلی پور

تصویر ندارد

زنده یادان فاخره صبا و علیرضا افضلی پوردی‌ ماه ۱۳۵۳ استاندار وقت کرمان در دفترش پذیرای زوجی بود، زوج میانسال پولداری، ساکن تهران که به تازگی از مسافرت طولانی‌ به دور دنیا و شهرهایِ ایران برگشته بودند.  هیچوقت کسی‌ ندونست چرا از بینِ این همه شهر کر…


آشنایی با پهلوان جواد بنایی

تصویر ندارد

آشنایی با پهلوان جواد بنایی پهلوان محمد حسن بنائی متولد بروجرد از همان دوران تحصیل در مقطع ابتدایی در بین دوستان و خانواده به جواد بنائی معروف شد.پهلوان جواد بنایی در حال حاضر سرهنگ بازنشسته نیروی هوائی است. وی مدت ۳۰ سال بعنوان رئیس تربیت بدنی ان…


آشنایی با پهلوان جواد بنایی

تصویر ندارد

آشنایی با پهلوان جواد بنایی پهلوان محمد حسن بنائی متولد بروجرد از همان دوران تحصیل در مقطع ابتدایی در بین دوستان و خانواده به جواد بنائی معروف شد.پهلوان جواد بنایی در حال حاضر سرهنگ بازنشسته نیروی هوائی است. وی مدت ۳۰ سال بعنوان رئیس تربیت بدنی ان…