فرمانداربروجرد: ۲۲ بهمن نماد وفاداری ملت ایران به انقلاب است

تصویر ندارد

فرمانداربروجرد: 22 بهمن نماد وفاداری ملت ایران به انقلاب استبه گزارش وبلاگ خبری بروجرد به نقل از ایرنامعاون استاندارلرستان و فرماندار بروجرد گفت: ۲۲ بهمن نماد وفاداری ملت ایران به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.علی کورانی فر روز دوشنبه درنشست هم…