آشنایی با آرش ابوالفتحی هنرمند جوان بروجردی

تصویر ندارد

آشنایی با آرش ابوالفتحی

 

هنرمند جوان بروجردی

آرش
ابوالفتحی

متولد
:بروجرد ۱۳۶۸/۳/۹

رشته
تحصیلی لیسانس موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی)

ساز
تخصصی:سه تار

مدرس
– نوازنده – آهنگساز

شروع
فعالیت موسیقی و نوازندگی سه تار: ۱۳۸۷

اساتید
:احسان …