دهم دی ماه ۱۳۹۶

تصویر ندارد

متولدین ۱۰/۱۰تولدتون مبارک


استقلال

تصویر ندارد

اشکان زحمت کشان از بروجرد و دعوت به اردوی تیم ملی تکواندو نوجوانان

تصویر ندارد

اشکان زحمتکشان از بروجرد و دعوت به اردوی تیم ملی تکواندو نوجواناندر پایان مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی نوجوانان پسر که با حضور ۱۰۶ تکواندوکار به میزبانی هیات تکواندو استان البرز برگزار شد در نهایت ۲۹ هوگوپوش جواز حضور در اردو را بدست آوردند.به گزارش ر…


استقلال

تصویر ندارد

گفتگو با مخترعین بروجردی ” نرم افزار آیلا ” برای جابجایی آسانو آنلاین مسافر و بار در بروجرد

تصویر ندارد

گفتگو با مخترعین بروجردی ” نرم افزار آیلا ” برای جابجایی آسان و آنلاین مسافر و بار در بروجردسرویس درخواست تاکسی شهریامروز در کنار یکی از شرکت های عضو پارک علم و فن آوری لرستان مستقر در مرکز رشد بروجرد هستیم و میخواهیم اطلاعاتی در مورد فعالیت های ایشان…


برای اولین بار در ایران، از بروجرد آغاز شد

تصویر ندارد

برای اولین  بار در ایران، از بروجرد آغاز  شدتعویض نوار کاست با ویلچر برای معلولین نیازمند “طرح آزمایشی”  اهدا نوار کاست های قدیمی  جلد دار، برای تعویض با ویلچر برای معلولین نیازمند در بروجرد توسط سایت فرهاد ۹۰ آغاز شدآقای علی…