“روستای طنجور” بروجرد روستای نمونه در پاکیزگی


 "روستای طنجور" بروجرد

 روستای نمونه در پاکیزگیروستای طنجور بروجرد،روستایی که مردمانش نظافت کوچه ها و  معابر را بهتر از شهرنشینان رعایت می کنند

رعایت قوائد زندگی اجتماعی "فرهنگ" می خواهد،

امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته نمی تواند جایگزین فرهنگ شود


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!