یادداشت هوادار آبی: تو را من چشم در راهم

مطهره قریشیان- مدتی است از زیبایی های تو فاصله گرفتم. خسته ای و تمام رنگ های شاد و زیبا خاکستری شدند، حتی پیراهن آبیت هم آن نشاط گذشته را برایت ندارد، وقتی آن را می پوشی تفاوتی نسبت به دیگر لباس ها احساس نمیکنی. چشمانم به فراغ لذت ها عادت کرده و سایه ی سرد ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!