گزینه‌های قطعی وزارتخانه‌های صمت و راه مشخص شدند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال تعیین نود درصدی گزینه‌‌های صنعت و معدن و راه و شهرسازی خبر داد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال تعیین نود درصدی گزینه‌‌های صنعت و معدن و راه و شهرسازی خبر داد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!