گریم متفاوت آزاده زارعی برای بازی در نقش یک پسر

Azadeh_Zareie

آزاده زارعی در تله فیلم «آمین خواهیم گفت» نقش یک پسر را با گریم متفاوتی ایفا می‌کند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!