کوهنوردان بروجردی در قله کرگزکوهنوردان بروجردی در قله کرگز

۱۲ و ۱۳ بهمن شرکت  باشگاههای نساجی و گرین بروجرد در همایش و صعود سراسری  قله کرگز استان همدان شهرستان بهاردیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما