کنسولگری عربستان در استانبول برخی شواهد را پنهان کرده است

رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان داشت که در کنسولگری عربستان در خصوص برخی از مدارک جعل سند رخ داده است.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما