کلان‌داده‌ها، منبع جدید شکاف و نابرابری در جهان

کلان‌داده‌ها منبع سود و رقابت برای بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود و ساختار صنایع را تغییر خواهد داد. این مسئله باعث شکاف‌ها و نابرابری‌هایی می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما