کسب درآمد خطرناک با همسر + تصاویر

“بهرامارامبا بوداتی” زن ۳۹ ساله که مادر دو فرزند است در این نمایش خیابانی اجازه می دهد شوهرش با شمشیر نارگیل هایی که روی شکم و سر و گردن او می گذارد را از وسط نصف کند یا با پتک بلوکهایی که روی سر او می گذارد را خرد کند. از نکات جالب آن است که دو فرزند بوداتی هم به پدرشان برای انجام این نمایش کمک می کنند. 

 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير
 
كسب درآمد خطرناك با همسر + تصاوير

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!