چگونه بفهمیم کسی از مقعد سکس داشته است ؟

Rbt_Jnsi_Mghd_Patogh69_ir

بعضا افرادي كه از طرف دادگستري توسط ضابطين قانون معرفي مي‌گردند كه لواط در گذشته انجام داده اند. در صورت مكرر بودن، علايم دخول را مي‌توان مشاهده نمود. بايد دانست كه اگر دفعات دخول كمتر از 3-2 مورد باشد نبايد انتظار علايم را داشت...


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!