پیرزنی که ۴۴ سال باردار بود!!

Taajob_Mookeshi_Patogh69_ir

در اتفاقی نادر پزشکان برزیلی از بارداری پیرزنی ۸۴ ساله خبر دادند که ۴۴ سال به طول انجامید.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!