ویلچر ۱۳۰ هم اهدا شد


(((  ویلچر 130 هم اهدا شد  )))


ویلچر شماره  130 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به

به یک همشهری سالخورده بیمار

بطور امانتی تقدیم کردیم


سپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!