ویلچر ۱۲۱ هم اهدا شد


ویلچر 121 هم اهدا شد


ویلچر شماره  121 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به

به یک پیرمرد سالخورده همشهری بیمار

بطور امانتی تقدیم کردیم


سپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!